O šoli

OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE

 

USTANOVITELJ OBČINA ŠENTJUR
UPRAVLJANJE RAVNATELJICA IN SVET ŠOLE
STROKOVNI ORGANI ŠOLE

RAZREDNIČARKE IN RAZREDNIKI

UČITELJSKI ZBORI (1.–5.r., 6.–9.r., OPB, IP, NP,  razredni učiteljski zbori, učiteljski zbor)

ŠOLSKI PROSTOR Zgradba šole s telovadnico, asfaltna in travnata igrišča, šolski park z igrali
SKUPNOST UČENCEV IN UČENK Razredne skupnosti tvorijo skupnost učencev in učenk, njihovi predstavniki pa šolski parlament.
ŠOLSKI OKOLIŠ Naselja v KS Dramlje
SVET STARŠEV Razredni predstavniki staršev
SVET ŠOLE Predstavniki šole, staršev in občine

Related Images: