NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE – povezava

V šolskem letu 2021/2022 bo na OŠ Dramlje tretji predmet, iz katerega se preverja znanje v 9. razredu, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA.

Preverjanje poteka v mesecu maju:

Sreda, 4. 5. 2022 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.
Petek, 6. 5. 2022 NPZ iz matematike za 6. in 9. r
Torek, 10. 5. 2022 NPZ iz angleščine za 6. in biologije za 9.r