NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

INFORMACIJA ZA UČENCE IN STARŠE – povezava

V šolskem letu 2022/2023 bo na OŠ Dramlje tretji predmet, iz katerega se preverja znanje v 9. razredu, ANGLEŠČINA.

Preverjanje poteka v mesecu maju:

Četrtek, 4. 5. 2023 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.
Ponedeljek, 8. 5. 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. r
Sreda, 10. 5. 2023 NPZ iz angleščine za 6. in  9.r