PRED ZAČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Spoštovani starši, dragi učenci!

Izteka se zadnji teden počitnic in v šoli se pripravljamo na začetek pouka. Bodite pozorni in ne pozabite: v šolo lahko pridete samo, če ste popolnoma zdravi (Obvestilo MIZŠ staršem pred pričetkom šolskega leta).

Prvega septembra zopet odpiramo šolska vrata za vse učence. Sprejem prvošolcev bo v telovadnici, in sicer 1. 9. 2020 ob 7.30. Jutranje varstvo ta dan ni organizirano, saj prvošolci pridejo v spremstvu staršev ob dogovorjeni uri.

Ostali učenci 1. 9. 2020 s poukom pričnejo prav tako ob 7.30. Prvi dve šolski uri bosta razredni uri, nato bo pouk potekal po urniku. Urniki za vse oddelke bodo objavljeni na šolski spletni strani.

Seveda upamo in si želimo, da bi pouk v čim večji meri potekal v šoli, pa četudi ob upoštevanju priporočil NIJZ. Te narekujejo nekatere manjše spremembe hišnega reda, o katerih bodo učenci natančno seznanjeni. Na tem mestu vas opozarjamo le na glavne poudarke.

 1. Prihod v šolo:

V šolo prihajajo izključno zdravi učenci.

Šolski avtobus vozi po običajnem voznem redu. Učenci morajo na avtobusu in šolskem kombiju obvezno nositi maske.

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po predhodnem dogovoru in ob uporabi zaščitne maske. Obiskovalci se za svoj prihod v naprej dogovorijo s strokovnim delavcem šole. 

Učenci v šolo vstopajo posamično in sicer:

 • učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo: ob uri prihoda v jutranje varstvo;
 • vozači: v času prihoda avtobusa ali kombija;
 • ostali učenci: 10 minut pred začetkom pouka.

Vstop v šolo od 7.00 dalje nadzorujejo dežurni učitelji OŠ Dramlje, pred tem učitelj jutranjega varstva.

Učenci od 6. do 9. razreda v šolo vstopijo z zaščitno masko.

 • Učenci iz šole izstopajo pri glavnem izhodu, in sicer: 
 • Učenci od 1. do 5. razreda, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, odidejo domov takoj po končanem pouku in se ne zadržujejo ali grupirajo v šoli ali zunaj objekta.
 • Učenci od 1. do 5. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje, dežurni učitelj preda staršem pred šolo, tako kot je bila praksa v mesecu juniju. Tisti, ki čakajo na prevoz, jih učitelj v OPB napoti v garderobo in zunaj počakajo na odhod na varni razdalji. 
 • Starši svoje otroke počakajo pred šolo  v varni medosebni razdalji. Starši, ki pridejo po otroka ob spremenjeni uri (predčasno ali z zamudo), spremembo prihoda javijo na telefon podaljšanega bivanja 068 602 717.
 • Učenci od 6. do 9. razreda po končanem pouku ali po končanem kosilu odidejo iz šole sami v varni medosebni razdalji in se ne grupirajo.
 • Pouk

Pouk poteka v matičnih učilnicah oddelkov z izjemo športa, tehnike, manjših učnih skupin in izbirnih predmetov. Učenci v matičnih učilnicah ne nosijo zaščitnih mask, potrebujejo pa jih takrat, ko se gibljejo izven učilnice (hodniki, jedilnica, garderoba, sanitarije,…).

Učilnice bodo ob vsaki menjavi učencev temeljito razkužene. V primeru, da bodo v isti učilnici učenci različnih oddelkov, med katerimi ne bo mogoče zagotoviti ustrezne razdalje, bodo učenci tisto uro uporabljali zaščitne maske.

 • Prehrana

Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah. Kosilo bo potekalo po časovnem razporedu za posamezne skupine v veliki jedilnici.

Zaradi prevzema šolske kuhinje, v torek, 1.9.2020, in sredo, 2.9.2020, ne moremo zagotavljati šolskega kosila. Če bi želeli učenci prejeti ta dva dneva malo obilnejšo popoldansko malico v času kosila, lepo prosimo, da le to starši prijavite preko sistema  prijav in odjav šolske prehrane (odzivnik: 03 746 1675, mail: prehrana@osdramlje.si, spletna stran).

 • Drugo

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata povsem običajno.

Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli. S starši pa bomo še naprej ohranjali stike na daljavo, preko telefona ali po dogovoru.

V šoli se bomo vsi zaposleni trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil. Otrokom bomo skušali zagotoviti varno okolje, obenem pa tudi prijetno delovno vzdušje.

V lanskem šolskem letu smo dokazali, da skupaj zmoremo. Tudi v prihajajočem šolskem letu si želimo dobrega in konstruktivnega sodelovanja, ne glede na vse izzive, ki jih bo prineslo novo šolsko leto.

Vodstvo šole

Related Images:

Ta vnos je bil objavljen v Novice, Obvestila. Zaznamek za trajno povezavo.