VRAČANJE V ŠOLO ZA VSE UČENCE – 22. 2. 2021

Ker se epidemiološka situacija izboljšuje in smo prešli v oranžno fazo, predvidevamo, da se bodo v ponedeljek, 22. 2. 2021, v šolske prostore vrnili tudi učenci vseh razredov vzhodne polovice države.

Ob ponovnem vračanju v šole bodo veljali natančno določeni ukrepi in protokoli. Med njimi izpostavljamo:

 • Učenci naj v šolo prihajajo le popolnoma zdravi. Doma naj ostanejo ob vsakem sumu na bolezen ali ob sumu okužbe med ožjimi družinskimi člani.
 • Učenci bodo ves čas pouka v svoji matični učilnici.
 • Šport se bo izvajal brez mešanja učencev po spolu in se bo organiziral znotraj istega oddelka.
 • Izbirni predmeti, kjer so združeni učenci iz več oddelkov, se bodo začasno še izvajali na daljavo, kjer so učenci enega oddelka, pa lahko tudi v šoli.
 • Učenci naj uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici.
 • JV je organizirano za učence 1. r od 6.00 ure dalje. Učenci, ki ne pridejo zjutraj v šolo s šolskim prevozom, naj pridejo v šolo šele 10 minut pred pričetkom pouka. Ob prihodu naj upoštevajo vse ukrepe (maske, medsebojna razdalja, razkuževanje rok) in se odpravijo neposredno v matične učilnice.
 • Podaljšano bivanje lahko ob obstoječih pogojih organiziramo le za 1. triado, zato starše učencev 4. in 5. razredov prosimo, da sami zagotovite varstvo otrok. Učenci naj po možnosti odidejo domov takoj po končanem pouku oziroma kosilu. Zagotovili bomo samo nujno varstvo in varstvo za učence, ki čakajo na prevoz. Tu bodo morali nositi učenci ves čas maske. Prosimo, da potrebo po nujnem varstvu za učence 4. in 5. razreda sporočite razredničarkam.
 • Učenci naj na šolskem prevozu upoštevajo nošenje mask in sedežni red.
 • Izvajale se bodo samo interesne dejavnosti, ki potekajo znotraj enega oddelka. Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci, se ne izvajajo.
 • Učencem priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila, saj bomo učilnice in hodnike pogosto prezračevali.
 • Šola bo upoštevala obstoječe prijave na prehrano. Starši morebitne spremembe (odjave) pravočasno sporočite na prehrana@osdramlje.si.

Čeprav so se ukrepi zrahljali in se, na veselje vseh nas, vračajo v šolo vsi učenci, je še vedno potrebno skrbeti za varnost in zdravje sebe, sošolcev, učiteljev in posledično vseh naših dragih doma. Zato pa vas prosimo, da se tudi doma s svojim odgovornim ravnanjem izognete vsem situacijam, ki bi lahko privedle do okužbe in upoštevate priporočene ukrepe, da se situacija ne poslabša.

Ravnateljica Mirjana Aužner

Related Images:

Ta vnos je bil objavljen v Obvestila. Zaznamek za trajno povezavo.