Oddelki podaljšanega bivanja

Telefon za NUJNE primere med 14.00 in 16.00

(NOVO maj 2021)

068 941 707