Predstavitev

  •  Imaš težave v šoli ali doma?
  • Se težko učiš?
  • Ne veš, kako bi se lotil učenja?
  • Se ti zdi, da si na kakšnem področju še posebej nadarjen?
  • Te prijatelji “zafrkavajo”?
  • Ne veš kam po končani osnovni šoli?
  • Želiš na letovanje?
  • Ali pa bi rad samo z nekom poklepetal?

Potem v šoli poišči vrata s sliko Pike Nogavičke in obišči svetovalno delavko EVO RAJOVEC ali NEŽO BELAK. Pa kar pogumno!

Svetovalna delavka se z bodočimi učenci sreča že pred vstopom v šolo, jih spremlja skozi celotno osnovno šolo in jim ob koncu devetletke svetuje in jih usmerja v nadaljnje šolanje.
Šolska svetovalna služba pa ni namenjena samo učencem, ampak tudi učiteljem in staršem. Svetuje staršem in skupaj z razredniki, ravnateljem in ostalimi učitelji obravnava nastale probleme.
Starši lahko pri svetovalni delavki poiščete pomoč tudi kadar imate težave s plačilom šolske prehrane, šole v naravi in drugih finančnih obveznostih v zvezi s šolo.
Naloga šolske svetovalne službe je tudi, da sodeluje z učenci, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Urnik dela:
Šolsko svetovalno delavko lahko obiščete vsak dan med 8.00 in 13.00 uro,  ter v času rednih mesečnih popoldanskih govorilnih ur. Zaželeno pa je, da se starši za obisk predhodno dogovorite.
Pokličite na tel. št.: 03/746 16 73        ali         040 210 944

 

Related Images: