Učbeniški sklad

Na naši šoli že vrsto let uspešno poteka učbeniški sklad. Udeležba učencev je že nekaj let 100 %. Obrabnino za učbenike od 4. do 9. razreda poravna Ministrstvo za šolstvo, kar pomeni, da imajo starši stroške samo z delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami. Za prvi razred Ministrstvo za šolstvo nameni 30 €, za drugi in tretji razred pa 40 € na učenca, šola pa v okviru teh sredstev poskrbi za učbenike in delovne zvezke, ki pripadajo učencem; potrebščine nakupijo starši.

Za nakup delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin dobijo učenci zadnji šolski dan sezname, ki pa so objavljeni tudi na šolski spletni strani, kjer prav tako najdete povezave do trgovin s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki Mladinska knjiga in Kopija Nova.

Na šoli se vsa leta trudimo, da bi stroške nakupa staršem čim bolj zmanjšali. Učenci lahko učbenik tudi odkupijo. V tem primeru plačajo ceno, ki jo določa Pravilnik o učbeniških skladih. Prav tako se po tem pravilniku izračuna cena, ki jo morajo poravnati za izgubljen ali uničen učbenik.

Skrbnica učbeniškega sklada:
Barbara Krajnc

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Related Images: