Zgodovina šole

Prvi začetki skromnega poučevanja v Dramljah so se pričeli leta 1828, s prihodom kaplana Gobec Franca. Ta je ob nedeljah in praznikih pri sebi zbiral mladino, ter jo poučeval verouk, branje in računanje.


NA MESTU KJER DANES STOJI ZGRADBA ZA POUČEVANJE VEROUKA, JE NEKOČ STAL SKROMEN LESEN OBJEKT, NA NEK NAČIN PRVO ŠOLSKO POSLOPJE V DRAMLJAH. TO HIŠICO JE LETA 1829 PODRL CERKVENI ZVONIK, KI SE JE PORUŠIL NANJO.

Prvi redni učitelj je postal Sebastjan Berna, ki je prišel v Dramlje leta 1830. Število otrok je bilo od začetka okrog 20, ker je hitro naraščalo, so začeli leta 1835 graditi novo šolsko poslopje z eno učilnico.

NA TEJ PREDVOJNI RAZGLEDNICI, KI PRIKAZUJE TEDANJI KRAJEVNI CENTER, VIDIMO NA DESNI STRANI ŠOLO (ENORAZREDNICO), NA LEVI STRANI OBČINSKO STAVBO IN ZA NJO MEŽNARIJO. V SLEDNJI JE POTEKAL POUK OD LETA 1829, PO TEM KO JE ZVONIK PORUŠIL PRVOTNO “ŠOLO”. V  OZADJU RAZGLEDNICE VIDIMO  FARNO CERKEV IN “ČATROVO” HIŠO, V KATERI SE JE SVOJ ČAS NAHAJALA TUDI PRODAJALNA TRGOVCA ALFONZA ŠKETA.

Skromno šolsko poslopje pa ni dolgo zadostovalo prostorskim potrebam, zato so že leta 1903 zgradili šolsko poslopje z štirimi učilnicami (slika spodaj), takrat je bilo že 200 ukaželjnih otrok.

Iz obdobja štirirazrednice obstaja veliko fotografij, tudi spodnji dve, ki sta iz povojnega časa:

 

Štirirazrednica je bila leta 1935 razširjena v pet razredno. Tudi po vojni je število otrok naraščalo, zato je bila šola kmalu pretesna za okrog 220 otrok.

ZEMLJEVID OBMOČJA T.I. ŠOLSKE OBČINE DRAMLJE, V OKVIR KATERE SO TAKRAT SPADALE TUDI VASI BREZOVICA IN CEROVEC. (Vir: Domoznanska knjiga, 1935)

Leta 1903 zgrajeno šolsko poslopje je leta 1974 prizadel potres. Že tako pretesna stavba (pet razrednica) je bila odtlej še preteča nevarnost. Zasilno so jo zaščitili tako, da so stropove učilnic podprli z tramovi.

Prizadevanja za izgradnjo nove sodobne šole so po potresu dobila še večji zagon. Gonilna sila prizadevanj je bil tedanji ravnatelj Franc Trupej (20.9.1932 – 18.3.2010), ki je bil zaslužen tudi za marsikateri drug projekt v kraju.

O VSESTRANSKIH PRIZADEVANJIH ZA IZGRADNJO NOVE ŠOLE PRIČAJO TUDI ŠTEVILNI ČASOPISNI ČLANKI, DEL KATERIH HRANIJO V ARHIVU DRAMELJSKE ŠOLE

Po potresu leta 1974, je bilo sredstev za novogradnje manj, zato je bilo toliko težje uveljavljati težnje po novogradnji. Po nekaj letih skrbno vodenih prizadevanj ravnatelja Franca Trupeja in vseh ki so bili takrat vplivni funkcionarji, so občinski zbori leta 1976 naposled le sprejeli sklep o novogradnji šole v Dramljah. Zanjo so s samoprispevkom zbirali tudi krajani.

Glavna dela pri izgradnji šole so izvajali v letu 1979, dokončali pa v začetku leta 1980.

RAVNATELJ FRANC TRUPEJ NA GRADBIŠČU NOVE ŠOLE

Otvoritev šole je potekala ob drugem občinskem prazniku v Dramljah 17.8.1980. S poukom pa so pričeli že 25.2.1980. Telovadnica je bila dograjena nekoliko kasneje, namenu so jo predali 13.11.1981. Že leta 1975 pa so zgradili sodobno malo-nogometno igrišče (glej spodnjo sliko).

 

Nova šola je bila poimenovana po drameljskem narodnem heroju in domoljubu Milošu Zidanšku (12.9.1909 – 7.2.1942). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so lokalni funkcionarji preklicali poimenovanje šole po njem. Od takrat se šola imenuje samo OŠ Dramlje, narodnemu heroju, ki ga v domačem kraju ne znajo ceniti, pa ostaja v spomin spomenik ob njej.

POLEG PLOŠČE NA ROJSTNI HIŠI (STRAŽA NA GORI) OSTAJA V SPOMIN NA NARODNEGA HEROJA MILOŠA ZIDANŠKA DOPRSNI KIP, PRED NEKOČ PO NJEM POIMENOVANO ŠOLO, KAR PA EKSTREMNIM KRAJEVNIM VELJAKOM IZ DEVETDESETIH LET  PREJŠNJEGA STOLETJA NI USTREZALO…

Leta 1984 si je novo šolo ogledala republiška delegacija. Ravnatelj Franc Trupej jim je med drugim predstavil razstavo “Dramlje skozi čas”, katero je skrbno pripravil ob sodelovanju krajanov in Pokrajinskega muzeja Celje.

REPUBLIŠKA DELEGACIJA IN GOSTITELJI PRED VHODOM V ŠOLO

DEL RAZSTAVE “DRAMLJE SKOZI ČAS”,  KATERO JE VODSTVO OŠ DRAMLJE PRED NEKAJ LETI ODSTRANILO Z ZIDOV, SEDAJ PA SE NIHČE NE SPOMNI KAM SO JO “SHRANILI”. TA RAZSTAVA JE VSEBOVALA MNOGE IZJEMNE FOTOGRAFIJE IN ZAPISE,  KI JIH V KRAJU NI VEČ. TO JE ŠE EN PRIMER NEODGOVORNEGA RAVNANJA DO NAŠE KRAJEVNO ZGODOVINSKE DEDIŠČINE. 

POGLED NA DRAMLJE IN NOVO ŠOLO (1984)

Avtor: Primož Laubič
Viri: Arhiv ŠD Šedina (Sekcija za zgodovino) in arhiv OŠ Dramlje 


Po 33 letih pouka  v novem šolskem poslopju je bilo le-to potrebno temeljite prenove. Tako smo v juniju 2013 pričeli z energetsko prenovo šolskega poslopja.

Šola počasi dobiva novo podobo:

 

3. januarja 2014 smo se končno preselili nazaj v popolnoma prenovljeno šolsko poslopje.

 

Related Images: