ŠPORTNI PARK DRAMLJE in ZASEDENOST TELOVADNICE

Zasedenost telovadnice 2018-2019

Urnik uporabe Športnega parka Dramlje 2019

V času objavljenih terminov imajo prednost pri uporabi ekipe, ki so termin rezervirale.
Rezervacije javite na:
telefon: 03 746 16 70 (tajništvo), 03 746 16 71 (Mirjana Aužner) ali
po e-pošti: mirjana.auzner@osdramlje.si

Pravila uporabe Športnega parka Dramlje:

 1. Obiskovalci in uporabniki igrišč Športnega parka Dramlje so dolžni poskrbeti za red in čistočo na igriščih.
 2. Na območju športnega parka so prepovedana kolesa, motorna kolesa, kolesa z motorjem in druga vozila ali stvari (naprave), katerih uporaba predstavlja nevarnost za ostale uporabnike igrišča in ki bi lahko poškodovala atletsko stezo, travnate površine ali igrišča. Izjema so vzdrževalna oz. dostavna vozila ob prireditvah.
 3. Na celotnem območju športnega parka velja prepoved kajenja, pitja alkoholnih pijač in drugih zakonsko prepovedanih substanc.
 4. Na območje športnega parka ni dovoljeno voditi psov in drugih živali.
 5. Vsako spremembo, poškodbo športnih površin ali objektov je uporabnik dolžan takoj javiti upravljavcu igrišča (OŠ Dramlje). Nastale stroške  škode poravna povzročitelj.
 6. V primeru uporabe luči, je le te potrebno po končani vadbi izklopiti.
 7. Upravljavec (OŠ Dramlje) ima pravico opozoriti in v nadaljevanju z igrišč odstraniti osebo, ki: 
  – namerno in kljub opozorilom krši red 
  – z neprimernim/neetičnim vedenjem ogroža ali moti druge uporabnike igrišč 
  – povzroča škodo na igriščih in objektih športnega parka .  
 8. Otroška igrala lahko uporabljajo otroci do 13 let, otroci do 6 let pa morajo igrala uporabljajo ob nadzoru staršev ali druge odrasle osebe.
 9. Uporaba igral in igrišč Športnega parka Dramlje je na lastno odgovornost posameznika. Lastnik (občina Šentjur) in upravljavec (OŠ Dramlje) ne odgovarjata za morebitne poškodbe.
 10. OŠ Dramlje lahko vselej prednostno uporablja športni park. V popoldanskih in večernih terminih imajo napisane skupine prednost koriščenja športnih objektov pred ostalimi (glej urnik uporabe – www.osdramlje.si).

Related Images: